مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروت

مطالب دیگر:
📗ترس در کودکان و عوامل آن📗نقشه زمین شناسی استان مرکزی📗نقشه زمین شناسی استان مازندران📗نقشه زمین شناسی استان سمنان📗نقشه زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان📗پروژه پاورپوینت درباره مسجد جامع فهرج یزد📗نقشه زمین شناسی استان تهران📗نقشه زمین شناسی استان یزد📗بررسی معماری دوره بیزانس📗نقشه زمین شناسی استان زنجان📗نقشه کاربری اراضی استان البرز📗نقشه کاربری اراضی استان چهار محال و بختیاری📗نقشه کاربری اراضی استان اردبیل📗دانلود پاورپوینت پی های نواری و گسترده📗دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز📗دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی📗دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری📗دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری📗پایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)📗پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشیترویجی و کیوی فروت (فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات132حجم5/722 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحهفصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی......... 23

2-1-1- مقدمه........................................ 23

2-1-2- مفهوم نیاز................................... 23

2-1-2-1- ویژگیهای نیازهای انسانی.................... 24

2-1-2-2- طبقه بندی نیازها........................... 25

2-1-3- مفهوم آموزش.................................. 26

2-1-3-1- طبقه بندی نظامهای آموزشی................... 27

2-1-3-2- نقش نظامهای آموزشی ........................ 28

2-1-3-3- اصول آموزش................................. 29

2-1-3-4- مزایا و فواید آموزش........................ 30

2-1-4- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی................... 30

2-1-4-1- اهداف آموزش ترویجی......................... 31

2-1-4-2- اصول آموزش ترویجی.......................... 31

2-1-4-3- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی....... 32

2-1-5- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی.................... 33

2-1-5-1- انواع نیاز آموزشی.......................... 34

2-1-5-2- اولویت بندی نیازهای آموزشی................. 35

2-1-6- نیاز سنجی.................................... 37

2-1-6-1- تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی.............. 38

2-1-6-2- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 39

2-1-6-3- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی - ترویجی 40

2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 40

2-1-6-5- اهداف تعیین نیازهای آموزشی................. 42

2-1-6-6- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی..... 42

2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 43

2-1-6-8- مراحل تعیین نیازهای آموزشی................. 45

2-1-6-9- روشهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی....... 45

2-2- بخش دوم: کیوی فروت............................. 51

2-2-1- مقدمه........................................ 52

2-2-2- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان.................. 53

2-2-3- تولید جهانی کیوی............................. 54

2-2-4- صادرات جهانی کیوی............................ 57

2-2-5- سابقه و موقعیت کیوی در ایران................. 59

2-2-6- تولید کیوی در ایران.......................... 61

2-2-7- صادرات کیوی در ایران......................... 66

2-2-8- مشخصات گیاه شناسی کیوی....................... 67

2-2-8-1- تعداد کروموزومها .......................... 68

2-2-8-2- ریشه ها ................................... 68

2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها.......................... 69

2-2-8-4- برگها ..................................... 70

2-2-8-5- جوانه ها................................... 70

2-2-8-6- گلها....................................... 73

2-2-8-7- میوه و بذر................................. 78

2-2-9- واریته های معروف کیوی........................ 79

2-2-9-1- واریته های ماده ........................... 79

2-2-9-2- واریته های نر.............................. 80

2-2-10- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی...... 81

2-2-10-1- بارندگی .................................. 81

2-2-10-2- نور خورشید................................ 81

2-2-10-3- نیاز سرمایی .............................. 82

2-2-10-4- خاک ...................................... 82

2-2-11- روشهای مختلف تکثیر کیوی..................... 83

2-2-11-1- ازدیاد از طریق بذر........................ 83

2-2-11-2- ازدیاد از طریق قلمه....................... 84

2-2-11-3- ازدیاد از طریق پیوند...................... 84

2-2-11-4- ازدیاد از طریق کشت بافت................... 85

2-2-12- عملیات احداث باغ کیوی....................... 85

2-2-12-1- شرایط احداث باغ........................... 85

2-2-12-2- باد شکن .................................. 86

2-2-12-3- داربست و انواع آن......................... 87

2-2-13- عملیات کاشت کیوی............................ 90

2-2-13-1- آماده سازی خاک ........................... 90

2-2-13-2- کود دهی .................................. 90

2-2-13-3- طراحی کاشت درختان کیوی فروت .............. 91

2-2-13-4- انتقال نهالها به زمین اصلی................ 91

2-2-13-5- زمان انتقال نهالها ....................... 91

2-2-13-6- فواصل کاشت ............................... 92

2-2-14- عملیات داشت کیوی............................ 92

2-2-14-1- هدایت و مراقبت از نهالها.................. 92

2-2-14-2- آبیاری ................................... 92

2-2-14-3- هرس....................................... 93

2-2-14-4- تغذیه گیاه................................ 95

2-2-14-5- مبارزه با علفهای هرز..................... 96

2-2-15- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی................................................... 96

2-2-15-1- آفات ......................................... 96

2-2-15-2- بیماریها ..................................... 98

2-2-15-3- خسارات ناشی از عوامل طبیعی.................... 100

2-2-16- عملیات برداشت و انبار داری کیوی................. 100

2-2-16-1- برداشت کیوی................................... 100

2-2-16-2- انبارداری کیوی................................ 101

2-2-17- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی................... 102

2-2-17-1- ارزش غذایی کیوی فروت.......................... 102

2-2-17-2- فرآورده های کیوی فروت......................... 104

2-2-18- محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی........... 104

2-3- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 107

2-3-1- کیویکاران ....................................... 107

2-3-2- لزوم اهمیت آموزش کیویکاران....................... 108

2-3-3- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران. 108

2-4- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110

2-4-1- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان............. 110

2-4-2- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران 112

2-1- بخش اول : تعیین نیازهای آموزشی- ترویجی

2-1-1 – مقدمه

یكی از ویژگیهای یك برنامه توسعه اجتماعی – اقتصادی خوب این است كه آن برنامه در خدمت تأمین نیازهای واقعی مردم و رفاه و آسایش آنان باشد بنابراین برنامه‌های توسعه كشاورزی نیز می‌باید رفاه و آسایش بیشتر جامعه كشاورزی را در نظر داشته باشد . در واقع آموزش و ترویج كشاورزی یكی از پیش نیازهای اصلی برای تحقق هدف مذكور در توسعه كشاورزی می‌باشد. این آموزشها اگر بر اساس یك برنامه نیاز سنجی و مشكل یابی دقیق طراحی و به اجرا درآیند می‌توانند مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه خانوارهای روستایی و به طور كلی كشاورزان تأثیر گذار باشند. لذا نیاز سنجی آموزشی اولین گامی است كه می‌باید در طراحی برنامه‌های آموزش و ترویج كشاورزی برداشته شود و این فرآیند دارای اصول خاص خود بوده و به كمك روشهای خاصی تحقق می‌یابد.

از این رو با توجه به موضوع تحقیق كه بررسی و شناخت نیازهای آموزشی- ترویجی كیویكاران استان مازندارن (شهرستانهای تنكابن و چالوس) می‌باشد جهت اثربخشی آموزش این افراد می‌بایست از نیازهای آنان آگاه شده تا از این طریق با افزایش دانش فنی در زمینه كاشت ، داشت و برداشت كیوی بتوان در جهت توسعه هر چه بیشتر این محصول هم از لحاظ كمی و هم كیفی اقدام نمود.


"