مبانی نظری جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی


(فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات65حجم0/97 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم:

مقدمه ...................................... 17

2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی.......... 18

2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی... 21

2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی........... 22

2- 4- انواع مهارت های زندگی ................ 26

2- 5- مولفه های مهارت های زندگی............. 29

2- 5-1- مهارت حل مساله ..................... 30

2- 5-2- مهارت تصمیم گیری ................... 32

2- 5-3 مهارت شهروند جهانی................... 33

2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط................ 35

2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط 36

2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات ............... 38

2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری.............. 40

2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی 41

2- 6-1-دیدگاه اجتماعی....................... 41

2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه ................ 42

2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه 43

2- 6-3-دیدگاه رشدگرا........................ 44

2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی 45

2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی................ 45

2- 7-2-نظریه سازنده گرایی................... 47

2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه ................. 50

2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری............ 51

2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی ........ 51

2-10- دوره متوسطه........................... 55

2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق................... 60

2- 11- 1- تحقیقات خارجی..................... 60

2- 11-2 تحقیقات داخلی ...................... 63

2- 12- خلاصه و جمع بندی...................... 67

مقدمه

نیازهای زندگی امروز، تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی و تنوع، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی انسان ها را با چالش ها، استرس ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله موثر با آنها نیازمند توانمندی های روانی و اجتماعی می باشد. فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد. ضرورت رفتار بهینه ی افراد در جامعه مهم تر از اخذ مدارک عالی دانشگاهی به نظر می آید و نهاد آموزش و پرورش باید تلاش خود را متمرکز سازد تا انسان هایی آگاه ، توانا، انسان هایی واجد اخلاق حسنه تحویل جامعه دهد. به طوری که نه تنها خود در زندگی در یاس، ناامیدی و بی ارزشی غوطه ور نشود بلکه توانایی کمک به حل معضلات دیگران را نیز داشته باشند. مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی ها می باشد، که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها، افراد را قادر می سازند مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با درخواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه به شکل موثری روبرو شوند. بر این اساس مهارت های زندگی بی شمارند و ماهیت و تعریف آنها نسبت به فرهنگ ها و موقعیت ها تغییر می نماید. یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، یکی از عوامل عمدۀ گسترش بهداشت روان است. پژوهشگران تاثیر مثبت مهارت های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، تقویت اعتماد به نفس و بسیاری از موارد دیگر مورد تائید قرار داده اند. مطالب این فصل در سه بخش ارائه می گردد، بخش اول مبانی نظری مرتبط با مهارت های زندگی که شامل، جایگاه مهارت های زندگی، تاریخچه آن، توضیح و تببین مفهوم مهارت های زندگی، توضیح سطوح ، کاربرد و آموزش مهارت های زندگی، انواع مهارت های زندگی، مولفه های مهارت های زندگی، در بخش دوم، مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی، نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی، روش های تدریس مهارت های زندگی، دوره متوسطه و نوجوانی، مطرح و مورد بحث قرار می گیرند. در بخش سوم سوابق پژوهشی (داخلی – خارجی) مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان جمع بندی از فصل ارائه شده است.


"